Olegivskiy residens logo
+38 044 578 17 99
 • ход строительства

  Ход строительства за май 2024 года

  07.06.2024

 • ход строительства

  Ход строительства за апрель 2024 года

  03.05.2024

 • ход строительства

  Ход строительства за март 2024

  04.04.2024

 • ход строительства

  Ход строительства за февраль 2024

  11.03.2024

 • ход строительства

  Ход строительства за январь 2024

  01.02.2024

 • ход строительства

  Ход строительства за декабрь 2023

  03.01.2024

 • ход строительства

  Ход строительства за ноябрь 2023

  04.12.2023

 • ход строительства

  Ход строительства за октябрь 2023

  09.11.2023